KOŠ KOST052

Tehničke karakteristike:
Košara KOST052, lijevani stup, košara i poklopac od pocinčanog i plastificiranog čeličnog lima, na poklopcu inox pepeljara 350/280x1000mm