KOŠ ALTA S PEPELJAROM

Tehničke karakteristike:
Koš ALTA S POKLOPCEM, od betona obložen kulirom, pocinčanani poklopac s pepeljarom 150 kg 100 lit