Ustanove

» OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA Petrinja
» OPĆA BOLNICA ZADAR Zadar
» CARITAS Zadar
» OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUÐMANA
   Korenica
» DJEČJI VRTIĆ BIOGRAD Biograd na moru
» OSNOVNA ŠKOLA GALOVAC Zemunik
» DJEČJI VRTIĆ CVIT Sv. Filip i Jakov
» OSNOVNA ŠKOLA JURJA DALMATINCA Pag
» DJEČJI VRTIĆ CVRČAK Mali Lošinj
» OSNOVNA ŠKOLA JURJA DALMATINCA
   Šibenik
» DJEČJI VRTIĆI I JASLICE RADOST Poreč
» OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE TESLE Gračac
» DJEČJI VRTIĆ KOCKAVICA Sveta Marija
» OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE Pakoštane
» DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VIS Vis
» OSNOVNA ŠKOLA PETRA PRERADOVIĆA
   Zadar
» DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE
» OSOBE KORČULA-VELA LUKA Korčula-Vela
   Luka
» OSNOVNA ŠKOLA PRIVLAKA Privlaka
» DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
   Zagreb
» OSNOVNA ŠKOLA SKRAD Skrad
» DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO
   LUMBARDA Lumbarda
» OSNOVNA ŠKOLA SMILJEVAC Zadar
» DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO
   POLAČA Polača
» OSNOVNA ŠKOLA SUKOŠAN Sukošan
» EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA I TRGOVAČKA
   ŠKOLA Zadar
» POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA Zadar
» GRADSKA KNJIŽNICA ZADAR Zadar
» POLJOPRIVREDNA ZADRUGA LUKORAN
   Lukoran
» HOTELIJERSKO TURISTIČKA I
   UGOSTITELJSKA ŠKOLA Zadar
» POLJOPRIVREDNA ZADRUGA MARINA Marina
» JEDRILIČARSKI KLUB ŽAL Betina
» POLJOPRIVREDNA ZADRUGA OLIB Olib
» KAZALIŠTE LUTAKA ZADAR Zadar
» POLJOPRIVREDNA ZADRUGA PRIVLAKA
   Privlaka
» KNJIŽNICA I ČITAONICA NOVIGRAD Novigrad
» POMORSKA ŠKOLA Zadar
» KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO BETINA
   Betina
» POSLOVNI CENTAR SVEUČILIŠTA U ZADRU
   Zadar
» LUČKA UPRAVA RABAC Rabac
» PRIVATNA JEZIČNA GIMNAZIJA PITAGORA
   Split
» LUČKA UPRAVA SISAK Sisak
» PRIVATNA TURISTIČKA I EKONOMSKA
   ŠKOLA Split
» LUČKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKE
   ŽUPANIJE Split
» PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB Rab
» MINISTARSTVO PRAVOSUÐA REPUBLIKE
   HRVATSKE Zagreb
» PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN Ugljan
» NEZAVISNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U
   HRVATSKOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
   Zadar
» PSIHIJATRIJSKA BOLNICA VRAPČE Zagreb
» OBRTNIČKA ŠKOLA GOJKA MATULINE Zadar
» SINDIKAT BANKARSKIH I FINANCIJSKIH
   DJELATNIKA HRVATSKE Zadar
» SINDIKAT ZAPOSLENIH U HRVATSKOM
   MIROVINSKOM OSIGURANJU Herceg Novi
» SPECIJALISTIČKA STOMATOLOŠKA
   POLIKLINIKA DR. VESELINOVIĆ Biograd na
   moru
» SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU
   Lučko-Zagreb
» SPORTSKI CENTAR LUČKO Pag
» SREDNJA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA Zadar
» STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DR. TATJANA
   ANDROČEC Umag
» SVEUČILIŠTE U ZADRU Zadar
» ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA
   Zadar
» ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK Dubrovnik
» ŠPORTSKO DRUŠTVO YACHT CLUB ZLARIN
   Zlarin
» ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO
   Rogoznica
» TRGOVAČKI SUD U ZADRU Zadar
» UDRUGA LATINSKO IDRO Murter
» UDRUGA ZA ŠPORTSKU REKREACIJU ŽENA
   "RELAKS" Zadar
» UDRUŽENJE OBRTNIKA MURTER, PIROVAC,
   TISNO Murter
» USTANOVA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ
   Zagreb
» USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI
   ZA DAR Zadar
» VRTIĆ I JASLICE DUGA-ARCOBALENO Umag
» ZNANSTVENA KNJIŽNICA ZADAR Zadar
» ŽENSKI ÐAČKI DOM DUBROVNIK Dubrovnik
» ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA Mali Lošinj
» ŽUPNI URED KOMIŽA Komiža
» ŽUPNI URED SV. JURJA VIR Vir
» ŽUPNI URED MARIJA KRALJICA MIRA
   STANOVI Zadar