KOŠARA STARI GRAD PA623D

Tehničke karakteristike:
PA 623D Dim. stup 1480 mm, košara 2 x (460 x fi 320 mm). Vol. 2 x 40 lit., dupla