KOŠ MIEJSKI II

Tehničke karakteristike:
s pepeljarom, mont. u tlo Ø280x1100mm