KOŠ KOST129 i KOST130

Tehničke karakteristike:
Koš KOST 129 bez pepeljare lijevani aluminij, čelične cijevi, pocinčano i plastificirano Ø350x1200mm. Koš KOST 130 s pepeljarom lijevani aluminij, čelične cijevi, pocinčano i plastificirano Ø350x1200mm.