KOLICA ZA KANTU 120 LIT.

Tehničke karakteristike:
Omogućuje jednostavnije rukovanje sa spremnikom za otpad i potrebnim alatima. Kolica su namijenjena za korištenje sa plastičnim spremnikom od 120 l. Cijena kolica ne uključuje pribor i kantu.