KOŠ ZA PSEĆI IZMET 2800

Tehničke karakteristike:
Dimenzije u mm, ŠIRINA x DUŽINA x VISINA, 290 x 535 x 1155.