SAMOGASEĆI KOŠ

Tehničke karakteristike:
inox ili boja, 30lit., 50lit.