KLUPA PKDB050

Tehničke karakteristike:
kvalitetna smjesa od bijelog cementa i mljevenog mramora, tvrdo drvo zaštičeno dekorativnim premazom, podkonstrukcija od čeličnog lima pocinčano i plastificirano. Dim. 2700mm.