SIRIUS 30 ili 60 lit.

Tehničke karakteristike:
plastični, robusni koš sa nagaznim mehanizmom i okvirom za pridržavanje vreće