Svjetiljka-ogradni stupić Dalia

Tehničke karakteristike:
IBLPESOL16T_FT