TUNEL ZA PSE 7603

Tehničke karakteristike:
Dimenzije u mm, ŠIRINA x DUŽINA x VISINA, 1125 x 1523 x 1010.