Klupa PKDA012

Tehničke karakteristike:
Klupa PKDA012, nosači od legure aluminija silumin plastificirano, tvrdo drvo zaštičeno najkvalitetnijim dekorativno-zaštitnim premazom, podkonstrukcija od čeličnog lima pocinčano i plastificirano 1500mm 1800mm 1950mm