KOŠ RKST003 - 3x80lit.

Tehničke karakteristike:
čelični i aluminijski profili, pocinčano i plastificirano 3x80 lit