MADERA

Tehničke karakteristike:
MADERA - DRVO od borovih dasaka, zaštićeno UM1640/4 1000 x 1000 x 655mm UM1640/5 600 x 600 x 450mm UM1640/6 1000 x 1000 x 1000mm