DARA UM1555

Tehničke karakteristike:
DARA UM1555 čelik, elektrolitski cink premaz zajedno s epoksi temeljnim premazom i crnim poliesteron, plastificirano 745 x 745 x 500mm.